top of page

ישראמרין

בניה מודולרית

האתגר: 

קביעת שפה עיצובית שעימה תהיה מזוהה החברה, ותמשוך לקוחות חדשים.

 

מה עשינו? 

 

  • חשיבה על קונספט עיצובי למותג

  • עיצוב מגוון מוצרי החברה

 

 

 

 

PRINT

bottom of page